Početna
 

Ivan Čivčić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik općinskog načelnika Općina Donji Kukuruzari 29.05.2017.

Izvješće o imovinskom stanju