Početna
 

Lucija Matković

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Općinski načelnik Općina Donji Kukuruzari 29.05.2017.

Izvješće o imovinskom stanju