Početna
 

Sandi Drandić

Primarna dužnost

Dužnost Pravna osoba Datum početka i kraja obnašanja dužnosti
Zamjenik općinskog načelnika Općina Bale 29.05.2017.

Izvješće o imovinskom stanju