Početna
 

Zavod za hitnu medicinu Virovitičko-podravske županije

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
90762432681
Adresa: 
Ljudevita Gaja 21
Grad: 
Virovitica
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravih osoba od posebnog interesa za Virovitičko-podravsku županju od 19.10.2011. i Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Virovitičko-podrvsku županiju od 10.6.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik br. 5/11. - na snazi od 20.10.2011. i Službeni glasnik br. 2/14. - na snazi od 19.6.2014.