Početna
 

Županijska uprava za ceste Varaždinske županije

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
74640705361
Adresa: 
Ljudevita Gaja 4
Grad: 
Varaždin
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Vidovec od 17.4.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 18/14. - na snazi od 7.5.2014.