Početna
 

Dječji vrtić Bubamara

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
76645701354
Adresa: 
Školska 1
Grad: 
Gornji Kneginec
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Gornji Kneginec od 20.6.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Općine Gornji Kneginec br. 8/11. - na snazi od 5.7.2011.