Početna
 

GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE DJEČJI VRTIĆ TRATINČICA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
45280497794
Adresa: 
Braće Radića 14
Grad: 
Varaždinske Toplice
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Varaždinske Toplice u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa od 10.12.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 68/13. - na snazi od 20.12.2013.