Početna
 

Centar za socijalnu skrb Pula-Pola

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
46797781162
Adresa: 
Sergijevaca 2
Grad: 
Pula
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pula-Pola od 01.07.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine-Bolletino ufficiale br. 6/11. - na snazi od 12.7.2011.