Početna
 

Dom za djecu, mladež i odrasle osobe s cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula (Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula)

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
65555762680
Adresa: 
Budicinova ulica 23
Grad: 
Pula
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pula-Pola od 01.07.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine-Bolletino ufficiale br. 6/11. - na snazi od 12.7.2011.