Početna
 

Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
65354857590
Adresa: 
Prilaz Kršin 2
Grad: 
Labin
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Labin od 9.12.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Grada Labina br. 6/12. - na snazi od 20.12.2013.