Početna
 

Županijska uprava za ceste Istarske županije-ustanova za upravljanje županijskim i lokalnim cestama-Direzione regionale per le strade della Regione Istriana-Ente giuridico per la gestione delle strade regionale e locali della regione Istriana

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
29919922049
Adresa: 
M.B. Rašana 2/4
Grad: 
Labin
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Labin od 21.05.2012.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Grada Labina br. 6/12. - na snazi od 5.6.2012.