Početna
 

DJEČJI VRTIĆ SUHOPOLJE

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
03916958193
Adresa: 
Kralja tomislava 28
Grad: 
Suhopolje
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Suhopolje od 2.5.2012.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik br. 4/12. - na snazi od 10.5.2012.