Početna
 

DJEČJI VRTIĆ KOCKICA LIPIK

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
16562161811
Adresa: 
Slavonska 40
Grad: 
Lipik
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Lipik od 16.6.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Lipika br. 3/14. - na snazi od 24.6.2014.