Početna
 

Centar za socijalnu skrb Požega

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
90367068913
Adresa: 
dr.Filipa Potrebice 2
Grad: 
Požega
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Požeško-slavonsku županiju od 3.10.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Požeško-slavonski službeni glasnik br. 5/11. - na snazi od 12.10.2012.