Početna
 

Gradsko kazalište lutaka Rijeka

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
56734962764
Adresa: 
Blaža Polića 6
Grad: 
Rijeka
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Rijeku od 14.11.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine br. 21/11. - na snazi od 23.7.2011.