Početna
 

Centar za poljopriivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
07103881876
Adresa: 
Karolinska cesta 87
Grad: 
Stara Sušica
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Delnice od 5.3.2015.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine br. 6/15. - na snazi od 17.3.2015.