Početna
 

Creski muzej

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
81189851903
Adresa: 
Ribarska ulica 7
Grad: 
Cres
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Cres od 27.11.2013. I Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Cres od 2.3.2016.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine br. 43/13. - na snazi od 14.12.2013. i Službene novine br. 5/16. - na snazi od 19.5.2016.