Početna
 

ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA OPATIJA-LOVRAN-MOŠĆENIČKA DRAGA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
22998256158
Adresa: 
Ulica Viktora Cara Emina 3
Grad: 
Opatija
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Primorsko-goransku županiju od 12.05.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine br. 14/11. - na snazi od 13.5.2011.