Početna
 

Dječji vrtić Višnjan, Višnjan

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
32498325979
Adresa: 
Jože Šurana 2/a
Grad: 
Višnjan
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o dopuni Odluke o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Višnjanod 5.4.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Općine Višnjan br. 1/13. - na snazi od 2.7.2012.