Početna
 

DJEČJI VRTIĆI BUBAMARA-SCUOLE DELL' INFANZIA COCCINELLA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
81794311780
Adresa: 
Ližnjan 147
Grad: 
Ližnjan
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Ližnjan-Lisignano od 08.04.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano br.2/13. - na snazi od 18.4.2013.