Početna
 

DJEČJI VRTIĆ "OLGA BAN" PAZIN

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
05017253133
Adresa: 
Prolaz Otokara Keršovanija 1
Grad: 
Pazin
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Gračišće od 5.6.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Grada Pazina i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sveti Petar u Šumi - na snazi od 14.6.2014.