Početna
 

DOM UČENIKA VUKOVAR

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
24162321200
Adresa: 
Kralja Zvonimira 1
Grad: 
Vukovar
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društva i ustanova od posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju od 14.7.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik br. 9/11. - na snazi od 22.7.2011.