Početna
 

Strukovna škola Vukovar

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
93128197410
Adresa: 
Domovinskog rata 58
Grad: 
Vukovar
Upravno tijelo: 
Školski odbor
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društva i ustanova od posebnog interesa za Vukovarsko-srijemsku županiju od 14.7.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik br. 9/11. - na snazi od 22.7.2011.