Početna
 

DJEČJI VRTIĆ TOPUSKO

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
82811247045
Adresa: 
Školska bb
Grad: 
Topusko
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Topusko od 12.9.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik br. 37/11. - na snazi od 22.9.2011.