Početna
 

Dječji vrtić Sisak Novi

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
06403374385
Adresa: 
Hrvatskog narodnog preporoda 33
Grad: 
Sisak
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Sisak od 20.3.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br. 4/13. - na snazi od 28.3.2013.