Početna
 

Dječji vrtić Radost Novska

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
65737381445
Adresa: 
Ivane Brlić Mažuranić 1
Grad: 
Novska
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Novsku od 17.5.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik br. 22/11. - na snazi od 17.5.2011.