Početna
 

DOM ZDRAVLJA KUTINA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
86277572218
Adresa: 
A.G. Matoša 42
Grad: 
Kutina
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Sisačko-moslavačku županiju od 18.3.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije br. 3/13. - na snazi od 20.3.2013.