Početna
 

DJEČJI VRTIĆ MATULJI

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
30864335607
Adresa: 
Šet. D.Gervaisa 4
Grad: 
Matulji
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Matulji od 11.4.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine br. 16/13. - na snazi od 20.4.2013.