Početna
 

Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
07103881876
Adresa: 
Stara Sušica bb
Grad: 
Stara Sušica
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Fužine od 12.3.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine br. 6/14. - na snazi od 21.3.2014.