Početna
 

Županijska uprava za ceste Istarske županije-ustanova za upravljanje županijskim i lokalnim cestama-Direzione regionale per le strade della Regione Istriana-Ente giuridico per la gestione delle strade regionale e locali della regione Istriana

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
29919922049
Adresa: 
M.B. Rašana 2/4
Grad: 
Pazin
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Istarsku županiju od 10.10.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službene novine Istarske županije br. 12/11 - na snazi od 22.10.2011.