Početna
 

Dom zdravlja Dr. Adrija Štampar Nova Gradiška

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
00777993329
Adresa: 
Relkovićeva 7
Grad: 
Slavonski Brod
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Brodsko-posavsku županiju od 17.06.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije, br. 7/11- na snazi od 18. lipnja 2011.