Početna
 

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ŠANDROVAC

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
22795935829
Adresa: 
Bjelovarska bb
Grad: 
Šandrovac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Općinu Šandrovac od 10.07.2015.
Objava i stupanje na snagu: 
Općinski glasnik, br. 4/15 - na snazi od 21.7.2015.