Početna
 

"Dječji vrtić Župa dubrovačka"

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
70347036497
Adresa: 
Srebreno
Grad: 
Župa Dubrovačka
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Župa dubrovačka od 31.7.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka br. 15/13 - na snazi od 8.8.2013.