Početna
 

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
12878651060
Adresa: 
Trg dr. Tomislava Bardeka 10/10
Grad: 
Koprivnica
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Koprivničko-križevačku županiju od 26.11.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije br. 15/14. - na snazi od 27.11.2014.