Početna
 

Dječji vrtić Zvončić Ozalj

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
36389970954
Adresa: 
Trg braće Radić 4
Grad: 
Ozalj
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od poaebnog interesa za Grad Ozalj od 22.4.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Ozlja br. 3/14. - na snazi od 30.4.2014.