Početna
 

GRADSKO KAZALIŠTE "ZORIN DOM"

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
020022589MBS
Adresa: 
Domobranska 1
Grad: 
Karlovac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Karlovac od 07.07.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Glasnik Grada Karlovca br. 8/11. - na snazi od 16.7.2011.