Početna
 

Gradski bazeni

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
79574185231
Adresa: 
Zagrebačka 85/a
Grad: 
Varaždin
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog ineresa za Grad Varaždin od 23.7.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Grada Varaždina br. 5/13. - na snazi od 31.7.2013.