Početna
 

DJEČJI VRTIĆ NOVI MAROF

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
91998322824
Adresa: 
Otona Ivekovića 12
Grad: 
Novi Marof
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Novi Marof u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa od 16.12.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 43/11. - na snazi od 29.12.2011.