Početna
 

DJEČJI VRTIĆ RADOST LUDBREG

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
63026242663
Adresa: 
Augusta Šenoe 4
Grad: 
Ludbreg
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Ludbreg u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa od 4.12.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 67/13. - na snazi od 13.12.2013.