Početna
 

Dječji vrtić LEPOGLAVA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
54264947514
Adresa: 
Trg kralja Tomislava 13
Grad: 
Lepoglava
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Lepoglavu od 1.9.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/11. - na snazi od 18.9.2011.