Početna
 

GIMNAZIJA ANTUNA VRANČIĆA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
26870999432
Adresa: 
Put Gimnazije 64
Grad: 
Šibenik
Upravno tijelo: 
Školski odbor
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Šibensko-kninsku županiju od 12.12.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 12/13. - na snazi od 28.12.2013.