Početna
 

DJEČJI VRTIĆ SELCA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
19551018204
Adresa: 
Šetalište Rajka Štambuka 5
Grad: 
Selca
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Selca od 31.3.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Općine Selca br. 1/14. - na snazi od 8.4.2014.