Početna
 

Centar za kulturu Brač

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
37605651914
Adresa: 
Otok Brač
Grad: 
Supetar
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Postira od 4.4.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Općine Postira br. 3/13. - na snazi od 14.4.2013.