Početna
 

DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
15521262178
Adresa: 
Sv. Josipa 7
Grad: 
Primošten
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Primošten od 16.3.2012.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Općine Primošten br. 3/12. - na snazi od 27.3.2012.