Početna
 

DJEČJI VRTIĆ MENDULA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
60409810193
Adresa: 
Zagrebačka 23
Grad: 
Pirovac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Pirovac od 4.7.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije br. 56/11. - na snazi od 3.8.2011.