Početna
 

GRADSKA KNJIŽNICA JURAJ ŠIŽGORIĆ

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
92734079541
Adresa: 
Poljana Maršala Tita 6
Grad: 
Šibenik
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Šibenik od 5.6.2014.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Šibenika br. 34/14. - na snazi od 17.6.2014.