Početna
 

DJEČJI VRTIĆ BALTAZAR

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
08218410574
Adresa: 
Školska 14
Grad: 
Gračac
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Gračac od 26.9.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Zadarske županije br. 13. - na snazi od 29.10. 2011.