Početna
 

DJEČJI VRTIĆ PAŠKI MALIŠANI

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
44254682177
Adresa: 
Velebitska Ul. 6
Grad: 
Pag
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Grad Pag od 7.10.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik grada Paga br. 6/11. - na snazi od 18.10.2011.