Početna
 

Ustanova DJEČJI VRTIĆ MORSKA VILA

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
52231121132
Adresa: 
bala Petra Krešimira IV br. 2
Grad: 
Nin
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka od 24.7.2013.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni glasnik Grada Nina Br. 5/13. - na snazi od 26.7.2013.