Početna
 

DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR 2

Podatci Registra ustanova i izvanproračunskih fondova temelje se na podatcima dobivenim od nadležnih državnih tijela te jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.

Tip pravne osobe: 
Ustanova ili izvanproračunski fond
OIB: 
10173264699
Adresa: 
Kardinala Alojzija stepinca 46
Grad: 
Vukovar
Upravno tijelo: 
Upravno vijeće
Odluka predstavničkog tijela: 
Odluka o utvrđivanju ustanova od posebnog interesa za Grad Vukovar od 31.5.2011.
Objava i stupanje na snagu: 
Službeni vjesnik br. 6/11. - na snazi od 31.5.2011.